Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Udine»ITI malignani»5cma A»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater5cma AITI malignaniUdineItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)77.387.287.386.782.8
Antall rapportører4927227379735866
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)20.735.735.618.26.5
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)78.5846.3847.21260.319434.9
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)60911821179601206

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

5cma A

Elever(48)
77 
618
Skolepersonell(1)
133 
177

ITI malignani

Elever(265)
87 
1195
Skolepersonell(7)
129 
710

Udine

Elever(265)
87 
1195
Skolepersonell(8)
128 
663

Italia

Elever(734)
85 
619
Skolepersonell(63)
126 
395

Alle skoler

Elever(34578)
81 
194
Skolepersonell(1288)
107 
515