Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Udine»ITI malignani»4 cma a»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau4 cma aITI malignaniUdineItalyYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)74.887.487.486.182.8
Nifer adroddwyr4127327489836026
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)25.235.635.517.56.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)77.3850.3851.21350.119552.6
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)71611841180571206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

4 cma a

Disgyblion(40)
74 
709
Staff yr ysgol(1)
133 
1011

ITI malignani

Disgyblion(266)
87 
1196
Staff yr ysgol(7)
129 
710

Udine

Disgyblion(266)
87 
1196
Staff yr ysgol(8)
128 
663

Italy

Disgyblion(834)
85 
584
Staff yr ysgol(64)
125 
408

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34735)
81 
195
Staff yr ysgol(1291)
107 
515