Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Hedmark»Brumunddal ungdomsskole»10B»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau10BBrumunddal ungdomsskoleHedmarkNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)1831839492.182.8
Nifer adroddwyr2268137735922
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)27.527.511.521.36.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)10.110.173.42704.419491.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)19121912410746206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

10B

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(2)
183 
1912

Brumunddal ungdomsskole

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(2)
183 
1912

Hedmark

Disgyblion(62)
89 
363
Staff yr ysgol(6)
125 
897

Norway

Disgyblion(1295)
89 
634
Staff yr ysgol(82)
109 
2527

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34632)
81 
195
Staff yr ysgol(1290)
107 
515