Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Udine»ITI malignani»5^ CBA B»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater5^ CBA BITI malignaniUdineItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)48.787.487.485.682.8
Antall rapportører227327491836233
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)335.635.517.36.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)0.3850.3851.21359.619769.7
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)5511841180563207

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

5^ CBA B

Elever(2)
49 
55
Skolepersonell(0)
0 
0

ITI malignani

Elever(266)
87 
1196
Skolepersonell(7)
129 
710

Udine

Elever(266)
87 
1196
Skolepersonell(8)
128 
663

Italia

Elever(852)
84 
575
Skolepersonell(66)
122 
411

Alle skoler

Elever(34936)
81 
196
Skolepersonell(1297)
106 
514