Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Udine»ITI malignani»5^ CBA B»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater5^ CBA BITI malignaniUdineItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)48.787.287.386.782.8
Antall rapportører227227379735866
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)335.735.618.26.5
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)0.3846.3847.21260.319434.9
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)5511821179601206

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

5^ CBA B

Elever(2)
49 
55
Skolepersonell(0)
0 
0

ITI malignani

Elever(265)
87 
1195
Skolepersonell(7)
129 
710

Udine

Elever(265)
87 
1195
Skolepersonell(8)
128 
663

Italia

Elever(734)
85 
619
Skolepersonell(63)
126 
395

Alle skoler

Elever(34578)
81 
194
Skolepersonell(1288)
107 
515