Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Hordaland»Foldnes skule»5A»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau5AFoldnes skuleHordalandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)116.8116.8100.192.182.8
Nifer adroddwyr88532137735979
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)3.23.29.521.36.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)33504.22704.419536.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)142142360746206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

5A

Disgyblion(8)
117 
142
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Foldnes skule

Disgyblion(8)
117 
142
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Hordaland

Disgyblion(512)
99 
351
Staff yr ysgol(20)
121 
603

Norway

Disgyblion(1295)
89 
634
Staff yr ysgol(82)
109 
2527

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34689)
81 
195
Staff yr ysgol(1290)
107 
515