Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Hordaland»Foldnes skule»5A»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau5AFoldnes skuleHordalandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)116.8116.898.89282.8
Nifer adroddwyr88578142536039
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)3.23.29.120.86.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)33519.42720.719557.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)142142341726206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

5A

Disgyblion(8)
117 
142
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Foldnes skule

Disgyblion(8)
117 
142
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Hordaland

Disgyblion(558)
98 
332
Staff yr ysgol(20)
121 
603

Norway

Disgyblion(1341)
88 
616
Staff yr ysgol(84)
109 
2472

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34747)
81 
195
Staff yr ysgol(1292)
107 
515