Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Vestland»Foldnes skule»5A»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau5AFoldnes skuleVestlandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)116.8116.897.393.782.9
Nifer adroddwyr 88603167136459
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)3.23.29.219.56.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)33538.93053.920141.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)142142340694210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

5A

Disgyblion(8)
117 
142
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Foldnes skule

Disgyblion(8)
117 
142
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Vestland

Disgyblion(581)
96 
330
Staff yr ysgol(22)
120 
596

Norway

Disgyblion(1579)
91 
601
Staff yr ysgol(92)
108 
2293

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35154)
81 
199
Staff yr ysgol(1305)
106 
514