Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Oslo»Nordberg skole»8D»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau8DNordberg skoleOsloNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)99.799.698.391.682.7
Nifer adroddwyr4153178156736186
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)386.7299.596.319.36.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1580.51581.31684.52775.119613.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)14648113383596673206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

8D

Disgyblion(39)
99 
11637
Staff yr ysgol(2)
102 
73361

Nordberg skole

Disgyblion(51)
99 
8905
Staff yr ysgol(2)
102 
73361

Oslo

Disgyblion(168)
98 
2928
Staff yr ysgol(10)
101 
14828

Norway

Disgyblion(1482)
88 
571
Staff yr ysgol(85)
109 
2443

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34893)
81 
195
Staff yr ysgol(1293)
107 
514