Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Oslo»Nordberg skole»8c»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau8cNordberg skoleOsloNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)38.399.698.392.182.8
Nifer adroddwyr1253178137735979
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)1.8299.596.321.36.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.81581.31684.52704.419536.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)26113383596746206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

8c

Disgyblion(12)
38 
26
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Nordberg skole

Disgyblion(51)
99 
8905
Staff yr ysgol(2)
102 
73361

Oslo

Disgyblion(168)
98 
2928
Staff yr ysgol(10)
101 
14828

Norway

Disgyblion(1295)
89 
634
Staff yr ysgol(82)
109 
2527

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34689)
81 
195
Staff yr ysgol(1290)
107 
515