Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Norge»Oslo»Nordberg skole»8c»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater8cNordberg skoleOsloNorgeAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)38.399.698.392.182.8
Antall rapportører1253178136535866
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)1.8299.596.321.46.5
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)0.81581.31684.52692.719434.9
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)26113383596750206

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

8c

Elever(12)
38 
26
Skolepersonell(0)
0 
0

Nordberg skole

Elever(51)
99 
8905
Skolepersonell(2)
102 
73361

Oslo

Elever(168)
98 
2928
Skolepersonell(10)
101 
14828

Norge

Elever(1284)
89 
636
Skolepersonell(81)
109 
2553

Alle skoler

Elever(34578)
81 
194
Skolepersonell(1288)
107 
515