Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Oslo»Korsvoll skole»6A»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau6AKorsvoll skoleOsloNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)11011098.391.782.6
Nifer adroddwyr 11178164536417
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)1196.319.56.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.10.11684.52944.419977.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)42423596680208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

6A

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
110 
42

Korsvoll skole

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
110 
42

Oslo

Disgyblion(168)
98 
2928
Staff yr ysgol(10)
101 
14828

Norway

Disgyblion(1555)
89 
584
Staff yr ysgol(90)
108 
2334

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35115)
81 
197
Staff yr ysgol(1302)
106 
514