Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Norge»Telemark»Rauland skule avd skule»7.klasse»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater7.klasseRauland skule avd skuleTelemarkNorgeAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)90907592.182.8
Antall rapportører121265137735979
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)10.810.813.121.36.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)11.711.764.12704.419536.3
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)371371375746206

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

7.klasse

Elever(11)
85 
360
Skolepersonell(1)
183 
487

Rauland skule avd skule

Elever(11)
85 
360
Skolepersonell(1)
183 
487

Telemark

Elever(61)
72 
360
Skolepersonell(4)
120 
591

Norge

Elever(1295)
89 
634
Skolepersonell(82)
109 
2527

Alle skoler

Elever(34689)
81 
195
Skolepersonell(1290)
107 
515