Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Naploli»ISIS EUROPA»2Ctg»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau2CtgISIS EUROPANaploliItalyYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)76.776.785.786.182.8
Nifer adroddwyr929215989835979
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)11.311.38.217.56.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)80.180.1111.61350.119536.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)331331267571206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

2Ctg

Disgyblion(92)
77 
331
Staff yr ysgol(0)
0 
0

ISIS EUROPA

Disgyblion(92)
77 
331
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Naploli

Disgyblion(147)
84 
263
Staff yr ysgol(12)
115 
319

Italy

Disgyblion(834)
85 
584
Staff yr ysgol(64)
125 
408

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34689)
81 
195
Staff yr ysgol(1290)
107 
515