Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Naploli»ISIS EUROPA»2Ctg»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater2CtgISIS EUROPANaploliItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)76.776.785.786.182.8
Antall rapportører929215989835979
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)11.311.38.217.56.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)80.180.1111.61350.119536.3
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)331331267571206

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

2Ctg

Elever(92)
77 
331
Skolepersonell(0)
0 
0

ISIS EUROPA

Elever(92)
77 
331
Skolepersonell(0)
0 
0

Naploli

Elever(147)
84 
263
Skolepersonell(12)
115 
319

Italia

Elever(834)
85 
584
Skolepersonell(64)
125 
408

Alle skoler

Elever(34689)
81 
195
Skolepersonell(1290)
107 
515