Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Sassari»IC Antonio Gramsci - Ossi»Classe 5° - Ossi»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauClasse 5° - OssiIC Antonio Gramsci - OssiSassariItalyYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)10510310386.182.8
Nifer adroddwyr48889835979
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)5.86.96.917.56.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)2.45.75.71350.119536.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)229271271571206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Classe 5° - Ossi

Disgyblion(4)
105 
229
Staff yr ysgol(0)
0 
0

IC Antonio Gramsci - Ossi

Disgyblion(7)
95 
131
Staff yr ysgol(1)
110 
1254

Sassari

Disgyblion(7)
95 
131
Staff yr ysgol(1)
110 
1254

Italy

Disgyblion(834)
85 
584
Staff yr ysgol(64)
125 
408

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34689)
81 
195
Staff yr ysgol(1290)
107 
515