Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Udine»ITI malignani»1 cmb»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater1 cmbITI malignaniUdineItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)13387.487.486.182.8
Antall rapportører127327489835979
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)3035.635.517.56.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)4850.3851.21350.119536.3
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)151611841180571206

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

1 cmb

Elever(1)
133 
1516
Skolepersonell(0)
0 
0

ITI malignani

Elever(266)
87 
1196
Skolepersonell(7)
129 
710

Udine

Elever(266)
87 
1196
Skolepersonell(8)
128 
663

Italia

Elever(834)
85 
584
Skolepersonell(64)
125 
408

Alle skoler

Elever(34689)
81 
195
Skolepersonell(1290)
107 
515