Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Agder»Landvik skole»7.trinn naturfag»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau7.trinn naturfagLandvik skoleAgderNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)13313356.391.982.8
Nifer adroddwyr 1116161036233
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)8814.119.86.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1.11.112.7292819769.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)404404302691207

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

7.trinn naturfag

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
133 
404

Landvik skole

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
133 
404

Agder

Disgyblion(15)
53 
295
Staff yr ysgol(1)
133 
404

Norway

Disgyblion(1523)
89 
594
Staff yr ysgol(87)
108 
2395

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34936)
81 
196
Staff yr ysgol(1297)
106 
514