Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Aust-Agder»Landvik skole»7.trinn naturfag»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau7.trinn naturfagLandvik skoleAust-AgderNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)13313356.391.882.7
Nifer adroddwyr1116146636085
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)8814.120.46.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1.11.112.7274419582.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)404404302711206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

7.trinn naturfag

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
133 
404

Landvik skole

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
133 
404

Aust-Agder

Disgyblion(15)
53 
295
Staff yr ysgol(1)
133 
404

Norway

Disgyblion(1382)
88 
604
Staff yr ysgol(84)
109 
2472

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34793)
81 
195
Staff yr ysgol(1292)
107 
515