Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Norge»Agder»Landvik skole»7.trinn naturfag»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater7.trinn naturfagLandvik skoleAgderNorgeAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)13313356.391.982.8
Antall rapportører1116161036233
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)8814.119.86.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)1.11.112.7292819769.7
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)404404302691207

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

7.trinn naturfag

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
133 
404

Landvik skole

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
133 
404

Agder

Elever(15)
53 
295
Skolepersonell(1)
133 
404

Norge

Elever(1523)
89 
594
Skolepersonell(87)
108 
2395

Alle skoler

Elever(34936)
81 
196
Skolepersonell(1297)
106 
514