Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Aust-Agder»Landvik skole»7.trinn naturfag»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatov7.trinn naturfagLandvik skoleAust-AgderNorwayVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)13313356.391.882.7
Št. poročevalcev1116146636085
Najkrajša pot do šole (km)8814.120.46.6
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)1.11.112.7274419582.1
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)404404302711206

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

7.trinn naturfag

Učenci(0)
0 
0
Šolski uslužbenci(1)
133 
404

Landvik skole

Učenci(0)
0 
0
Šolski uslužbenci(1)
133 
404

Aust-Agder

Učenci(15)
53 
295
Šolski uslužbenci(1)
133 
404

Norway

Učenci(1382)
88 
604
Šolski uslužbenci(84)
109 
2472

Vse šole

Učenci(34793)
81 
195
Šolski uslužbenci(1292)
107 
515