Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Agder»Landvik skole»7.trinn naturfag»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatov7.trinn naturfagLandvik skoleAgderNorwayVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)13313356.391.982.8
Št. poročevalcev 1116161036233
Najkrajša pot do šole (km)8814.119.86.6
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)1.11.112.7292819769.7
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)404404302691207

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2 g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

7.trinn naturfag

Učenci(0)
0 
0
Šolski uslužbenci(1)
133 
404

Landvik skole

Učenci(0)
0 
0
Šolski uslužbenci(1)
133 
404

Agder

Učenci(15)
53 
295
Šolski uslužbenci(1)
133 
404

Norway

Učenci(1523)
89 
594
Šolski uslužbenci(87)
108 
2395

Vse šole

Učenci(34936)
81 
196
Šolski uslužbenci(1297)
106 
514