Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Norway»Agder»Landvik skole»7.trinn naturfag»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultat7.trinn naturfagLandvik skoleAgderNorwayAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)13313356.391.982.8
Antal reportrar1116161036233
Medellängd skolväg (km)8814.119.86.6
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)1.11.112.7292819769.7
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)404404302691207

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

7.trinn naturfag

Elever(0)
0 
0
School staff(1)
133 
404

Landvik skole

Elever(0)
0 
0
School staff(1)
133 
404

Agder

Elever(15)
53 
295
School staff(1)
133 
404

Norway

Elever(1523)
89 
594
School staff(87)
108 
2395

Alla skolor

Elever(34936)
81 
196
School staff(1297)
106 
514