Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Vestland»Kyrkjekrinsen skole»9A»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau9AKyrkjekrinsen skoleVestlandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)61.769.797.393.382.9
Nifer adroddwyr 2146603170636520
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)3.24.89.219.36.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)4.215.2538.93075.320227.9
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)76126340685210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

9A

Disgyblion(21)
62 
76
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Kyrkjekrinsen skole

Disgyblion(46)
70 
126
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Vestland

Disgyblion(581)
96 
330
Staff yr ysgol(22)
120 
596

Norway

Disgyblion(1612)
91 
594
Staff yr ysgol(94)
107 
2251

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35213)
81 
199
Staff yr ysgol(1307)
106 
513