Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Hordaland»Kyrkjekrinsen skole»9A»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau9AKyrkjekrinsen skoleHordalandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)61.769.798.891.582.7
Nifer adroddwyr 2146578157836199
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)3.24.89.119.26.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)4.215.2519.42777.919617
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)76126341669206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

9A

Disgyblion(21)
62 
76
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Kyrkjekrinsen skole

Disgyblion(46)
70 
126
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Hordaland

Disgyblion(558)
98 
332
Staff yr ysgol(20)
121 
603

Norway

Disgyblion(1493)
88 
568
Staff yr ysgol(85)
109 
2443

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34906)
81 
195
Staff yr ysgol(1293)
107 
514