Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Vestland»Kyrkjekrinsen skole»9C»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau9CKyrkjekrinsen skoleVestlandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)73.369.797.391.882.6
Nifer adroddwyr 2546603162136392
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)64.89.219.76.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1115.2538.92931.619964.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)168126340687208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

9C

Disgyblion(25)
73 
168
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Kyrkjekrinsen skole

Disgyblion(46)
70 
126
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Vestland

Disgyblion(581)
96 
330
Staff yr ysgol(22)
120 
596

Norway

Disgyblion(1533)
89 
591
Staff yr ysgol(88)
108 
2368

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35093)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514