Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Naploli»ISIS EUROPA»2Dtg»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau2DtgISIS EUROPANaploliItalyYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)36.17179.985.682.8
Nifer adroddwyr 1710917691836234
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)10.111.18.417.36.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)6.286.2117.81359.619770.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)138301254563207

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

2Dtg

Disgyblion(17)
36 
138
Staff yr ysgol(0)
0 
0

ISIS EUROPA

Disgyblion(109)
71 
301
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Naploli

Disgyblion(164)
78 
250
Staff yr ysgol(12)
115 
319

Italy

Disgyblion(852)
84 
575
Staff yr ysgol(66)
122 
411

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34937)
81 
196
Staff yr ysgol(1297)
106 
514