Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Naploli»ISIS EUROPA»2Dtg»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater2DtgISIS EUROPANaploliItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)36.17179.985.682.8
Antall rapportører1710917691836234
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)10.111.18.417.36.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)6.286.2117.81359.619770.1
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)138301254563207

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

2Dtg

Elever(17)
36 
138
Skolepersonell(0)
0 
0

ISIS EUROPA

Elever(109)
71 
301
Skolepersonell(0)
0 
0

Naploli

Elever(164)
78 
250
Skolepersonell(12)
115 
319

Italia

Elever(852)
84 
575
Skolepersonell(66)
122 
411

Alle skoler

Elever(34937)
81 
196
Skolepersonell(1297)
106 
514