Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Naploli»ISIS EUROPA»2Dtg»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatov2DtgISIS EUROPANaploliItalyVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)36.17179.985.682.7
Št. poročevalcev 1710917691536198
Najkrajša pot do šole (km)10.111.18.417.36.6
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)6.286.2117.81356.319616.3
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)138301254563206

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2 g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

2Dtg

Učenci(17)
36 
138
Šolski uslužbenci(0)
0 
0

ISIS EUROPA

Učenci(109)
71 
301
Šolski uslužbenci(0)
0 
0

Naploli

Učenci(164)
78 
250
Šolski uslužbenci(12)
115 
319

Italy

Učenci(851)
84 
575
Šolski uslužbenci(64)
125 
408

Vse šole

Učenci(34905)
81 
195
Šolski uslužbenci(1293)
107 
514