Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Naploli»ISIS EUROPA»2Dtg»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatov2DtgISIS EUROPANaploliItalyVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)36.17179.982.382.6
Št. poročevalcev 17109176106236386
Najkrajša pot do šole (km)10.111.18.417.76.6
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)6.286.2117.81547.519960
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)138301254554208

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2 g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

2Dtg

Učenci(17)
36 
138
Šolski uslužbenci(0)
0 
0

ISIS EUROPA

Učenci(109)
71 
301
Šolski uslužbenci(0)
0 
0

Naploli

Učenci(164)
78 
250
Šolski uslužbenci(12)
115 
319

Italy

Učenci(995)
81 
563
Šolski uslužbenci(67)
122 
417

Vse šole

Učenci(35087)
81 
197
Šolski uslužbenci(1299)
106 
514