Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Italy»Naploli»ISIS EUROPA»2Dtg»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultat2DtgISIS EUROPANaploliItalyAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)36.17179.985.682.7
Antal reportrar1710917691536187
Medellängd skolväg (km)10.111.18.417.36.6
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)6.286.2117.81356.319613.5
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)138301254563206

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

2Dtg

Elever(17)
36 
138
School staff(0)
0 
0

ISIS EUROPA

Elever(109)
71 
301
School staff(0)
0 
0

Naploli

Elever(164)
78 
250
School staff(12)
115 
319

Italy

Elever(851)
84 
575
School staff(64)
125 
408

Alla skolor

Elever(34894)
81 
195
School staff(1293)
107 
514