Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Trøndelag»Bybroen videregående skole AS»Biologi»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauBiologiBybroen videregående skole ASTrøndelagNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)0096.691.882.6
Nifer adroddwyr 1169162136392
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)008.119.76.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0054.22931.619964.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)00299687208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Biologi

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Bybroen videregående skole AS

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Trøndelag

Disgyblion(65)
60 
178
Staff yr ysgol(4)
450 
2266

Norway

Disgyblion(1533)
89 
591
Staff yr ysgol(88)
108 
2368

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35093)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514