Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Østfold»Gressvik ungdomsskole»10B»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau10BGressvik ungdomsskoleØstfoldNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)797778.291.682.7
Nifer adroddwyr 72131132156736187
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)6.35.35.419.36.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)35.653.655.62775.119613.5
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)188156160673206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

10B

Disgyblion(72)
79 
188
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Gressvik ungdomsskole

Disgyblion(131)
77 
156
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Østfold

Disgyblion(131)
77 
156
Staff yr ysgol(1)
133 
758

Norway

Disgyblion(1482)
88 
571
Staff yr ysgol(85)
109 
2443

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34894)
81 
195
Staff yr ysgol(1293)
107 
514