Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Norge»Viken»Gressvik ungdomsskole»10B»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater10BGressvik ungdomsskoleVikenNorgeAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)797765.691.782.6
Antall rapportører72131314164536417
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)6.35.37.619.56.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)35.653.6156.52944.419977.7
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)188156189680208

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

10B

Elever(72)
79 
188
Skolepersonell(0)
0 
0

Gressvik ungdomsskole

Elever(131)
77 
156
Skolepersonell(0)
0 
0

Viken

Elever(293)
53 
136
Skolepersonell(21)
129 
937

Norge

Elever(1555)
89 
584
Skolepersonell(90)
108 
2334

Alle skoler

Elever(35115)
81 
197
Skolepersonell(1302)
106 
514