Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Norway»Viken»Gressvik ungdomsskole»10B»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultat10BGressvik ungdomsskoleVikenNorwayAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)797765.691.782.6
Antal reportrar72131314164536417
Medellängd skolväg (km)6.35.37.619.56.6
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)35.653.6156.52944.419977.7
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)188156189680208

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

10B

Elever(72)
79 
188
School staff(0)
0 
0

Gressvik ungdomsskole

Elever(131)
77 
156
School staff(0)
0 
0

Viken

Elever(293)
53 
136
School staff(21)
129 
937

Norway

Elever(1555)
89 
584
School staff(90)
108 
2334

Alla skolor

Elever(35115)
81 
197
School staff(1302)
106 
514