Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Norge»Viken»Gressvik ungdomsskole»10A»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater10AGressvik ungdomsskoleVikenNorgeAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)697765.691.982.8
Antall rapportører1131314161136234
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)65.37.619.86.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)0.453.6156.52928.419770.1
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)157156189691207

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

10A

Elever(1)
69 
157
Skolepersonell(0)
0 
0

Gressvik ungdomsskole

Elever(131)
77 
156
Skolepersonell(0)
0 
0

Viken

Elever(293)
53 
136
Skolepersonell(21)
129 
937

Norge

Elever(1524)
89 
593
Skolepersonell(87)
108 
2395

Alle skoler

Elever(34937)
81 
196
Skolepersonell(1297)
106 
514