Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Norge»Viken»Gressvik ungdomsskole»10A»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater10AGressvik ungdomsskoleVikenNorgeAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)697765.691.882.6
Antall rapportører1131314162136392
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)65.37.619.76.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)0.453.6156.52931.619964.7
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)157156189687208

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

10A

Elever(1)
69 
157
Skolepersonell(0)
0 
0

Gressvik ungdomsskole

Elever(131)
77 
156
Skolepersonell(0)
0 
0

Viken

Elever(293)
53 
136
Skolepersonell(21)
129 
937

Norge

Elever(1533)
89 
591
Skolepersonell(88)
108 
2368

Alle skoler

Elever(35093)
81 
197
Skolepersonell(1299)
106 
514