Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Norway»Viken»Gressvik ungdomsskole»10A»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultat10AGressvik ungdomsskoleVikenNorwayAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)697765.691.882.6
Antal reportrar1131314162136392
Medellängd skolväg (km)65.37.619.76.6
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)0.453.6156.52931.619964.7
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)157156189687208

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

10A

Elever(1)
69 
157
School staff(0)
0 
0

Gressvik ungdomsskole

Elever(131)
77 
156
School staff(0)
0 
0

Viken

Elever(293)
53 
136
School staff(21)
129 
937

Norway

Elever(1533)
89 
591
School staff(88)
108 
2368

Alla skolor

Elever(35093)
81 
197
School staff(1299)
106 
514