Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Viken»Gressvik ungdomsskole»10 A»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau10 AGressvik ungdomsskoleVikenNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)86.97765.691.782.6
Nifer adroddwyr 25131314163336404
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)6.25.37.619.66.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)13.453.6156.5293819971.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)203156189684208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

10 A

Disgyblion(25)
87 
203
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Gressvik ungdomsskole

Disgyblion(131)
77 
156
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Viken

Disgyblion(293)
53 
136
Staff yr ysgol(21)
129 
937

Norway

Disgyblion(1545)
89 
588
Staff yr ysgol(88)
108 
2368

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35105)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514