Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Østfold»Gressvik ungdomsskole»10 A»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau10 AGressvik ungdomsskoleØstfoldNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)86.97777.591.582.7
Nifer adroddwyr 25131143157836198
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)6.25.35.319.26.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)13.453.658.52777.919616.3
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)203156155669206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

10 A

Disgyblion(25)
87 
203
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Gressvik ungdomsskole

Disgyblion(131)
77 
156
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Østfold

Disgyblion(142)
76 
151
Staff yr ysgol(1)
133 
758

Norway

Disgyblion(1493)
88 
568
Staff yr ysgol(85)
109 
2443

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34905)
81 
195
Staff yr ysgol(1293)
107 
514