Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Viken»Gressvik ungdomsskole»10C»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau10CGressvik ungdomsskoleVikenNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)49.77765.691.882.6
Nifer adroddwyr 33131314161936388
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)2.65.37.619.76.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)4.353.6156.52930.319961.6
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)49156189688208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

10C

Disgyblion(33)
50 
49
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Gressvik ungdomsskole

Disgyblion(131)
77 
156
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Viken

Disgyblion(293)
53 
136
Staff yr ysgol(21)
129 
937

Norway

Disgyblion(1531)
89 
591
Staff yr ysgol(88)
108 
2368

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35089)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514