Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Norge»Østfold»Gressvik ungdomsskole»10C»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater10CGressvik ungdomsskoleØstfoldNorgeAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)49.77778.291.682.7
Antall rapportører33131132156736186
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)2.65.35.419.36.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)4.353.655.62775.119613.2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)49156160673206

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

10C

Elever(33)
50 
49
Skolepersonell(0)
0 
0

Gressvik ungdomsskole

Elever(131)
77 
156
Skolepersonell(0)
0 
0

Østfold

Elever(131)
77 
156
Skolepersonell(1)
133 
758

Norge

Elever(1482)
88 
571
Skolepersonell(85)
109 
2443

Alle skoler

Elever(34893)
81 
195
Skolepersonell(1293)
107 
514