Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Ukraine»Kiev»Igor Sikorsky KPI»q8dyrpw»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauq8dyrpwIgor Sikorsky KPIKievUkraineYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)6565656582.6
Nifer adroddwyr 111136392
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)4.54.54.54.56.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.30.30.30.319964.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)111111111111208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

q8dyrpw

Disgyblion(1)
65 
111
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Igor Sikorsky KPI

Disgyblion(1)
65 
111
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Kiev

Disgyblion(1)
65 
111
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Ukraine

Disgyblion(1)
65 
111
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35093)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514