Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Milano»mk gandhi»classe1M»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauclasse1Mmk gandhiMilanoItalyYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)73.473.464.582.282.9
Nifer adroddwyr 33166107036447
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)15151917.76.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)3.33.3203.41557.920094.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)419419466553210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

classe1M

Disgyblion(1)
65 
247
Staff yr ysgol(2)
76 
504

mk gandhi

Disgyblion(1)
65 
247
Staff yr ysgol(2)
76 
504

Milano

Disgyblion(162)
64 
466
Staff yr ysgol(4)
82 
461

Italy

Disgyblion(1002)
81 
563
Staff yr ysgol(68)
122 
411

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35142)
81 
198
Staff yr ysgol(1305)
106 
514