Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Milano»mk gandhi»classe1M»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultaterclasse1Mmk gandhiMilanoItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)73.473.464.582.282.9
Antall rapportører33166106636443
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)15151917.76.7
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)3.33.3203.41550.920087.2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)419419466553209

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

classe1M

Elever(1)
65 
247
Skolepersonell(2)
76 
504

mk gandhi

Elever(1)
65 
247
Skolepersonell(2)
76 
504

Milano

Elever(162)
64 
466
Skolepersonell(4)
82 
461

Italia

Elever(999)
81 
562
Skolepersonell(67)
122 
417

Alle skoler

Elever(35139)
81 
198
Skolepersonell(1304)
106 
514