Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Italy»Milano»mk gandhi»classe1M»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultatclasse1Mmk gandhiMilanoItalyAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)73.473.464.582.282.9
Antal reportrar33166106636443
Medellängd skolväg (km)15151917.76.7
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)3.33.3203.41550.920087.2
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)419419466553209

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

classe1M

Elever(1)
65 
247
School staff(2)
76 
504

mk gandhi

Elever(1)
65 
247
School staff(2)
76 
504

Milano

Elever(162)
64 
466
School staff(4)
82 
461

Italy

Elever(999)
81 
562
School staff(67)
122 
417

Alla skolor

Elever(35139)
81 
198
School staff(1304)
106 
514