Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Milano»mk gandhi»classe1N»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauclasse1Nmk gandhiMilanoItalyYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)68.564.464.582.382.6
Nifer adroddwyr 85144162106236386
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)18.720.319.117.76.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)108.81882001547.519960
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)487496469554208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

classe1N

Disgyblion(85)
69 
487
Staff yr ysgol(0)
0 
0

mk gandhi

Disgyblion(143)
64 
494
Staff yr ysgol(1)
110 
836

Milano

Disgyblion(158)
64 
469
Staff yr ysgol(4)
82 
461

Italy

Disgyblion(995)
81 
563
Staff yr ysgol(67)
122 
417

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35087)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514