Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Vestland»Tertnes videregående skole»! Stb»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau! StbTertnes videregående skoleVestlandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)56.659.697.393.782.9
Nifer adroddwyr 510603167136459
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)4.94.99.219.56.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1.63.2538.93053.920141.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)125120340694210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

! Stb

Disgyblion(4)
67 
156
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Tertnes videregående skole

Disgyblion(9)
65 
133
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Vestland

Disgyblion(581)
96 
330
Staff yr ysgol(22)
120 
596

Norway

Disgyblion(1579)
91 
601
Staff yr ysgol(92)
108 
2293

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35154)
81 
199
Staff yr ysgol(1305)
106 
514