Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Vestland»Tertnes videregående skole»1 service b»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau1 service bTertnes videregående skoleVestlandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)63.351.597.391.882.6
Nifer adroddwyr 58601161936386
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)4.84.19.219.76.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1.51.9537.72930.319960
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)11592340688208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

1 service b

Disgyblion(5)
63 
115
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Tertnes videregående skole

Disgyblion(7)
59 
105
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Vestland

Disgyblion(579)
96 
330
Staff yr ysgol(22)
120 
596

Norway

Disgyblion(1531)
89 
591
Staff yr ysgol(88)
108 
2368

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35087)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514