Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Vestland»Tertnes videregående skole»1 service b»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau1 service bTertnes videregående skoleVestlandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)63.359.697.391.782.6
Nifer adroddwyr 510603164436415
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)4.84.99.219.56.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1.53.2538.92944.119977.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)115120340681208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

1 service b

Disgyblion(5)
63 
115
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Tertnes videregående skole

Disgyblion(9)
65 
133
Staff yr ysgol(1)
0 
0

Vestland

Disgyblion(581)
96 
330
Staff yr ysgol(22)
120 
596

Norway

Disgyblion(1554)
89 
585
Staff yr ysgol(90)
108 
2334

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35114)
81 
197
Staff yr ysgol(1301)
106 
515