Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Italia»Milano»mk gandhi»classe 1 N»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultaterclasse 1 Nmk gandhiMilanoItaliaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)6964.364.582.482.9
Antall rapportører2148166108236459
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)1120.119186.7
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)1.5191.4203.41605.420141.7
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)288491466564210

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

classe 1 N

Elever(2)
69 
288
Skolepersonell(0)
0 
0

mk gandhi

Elever(147)
64 
489
Skolepersonell(1)
110 
836

Milano

Elever(162)
64 
466
Skolepersonell(4)
82 
461

Italia

Elever(1014)
81 
574
Skolepersonell(68)
122 
411

Alle skoler

Elever(35154)
81 
199
Skolepersonell(1305)
106 
514