Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»Milano»mk gandhi»classe 1 N»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatovclasse 1 Nmk gandhiMilanoItalyVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)6964.364.582.282.6
Št. poročevalcev 2148166106636415
Najkrajša pot do šole (km)1120.11917.76.6
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)1.5191.4203.41550.919977.2
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)288491466553208

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2 g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

classe 1 N

Učenci(2)
69 
288
Šolski uslužbenci(0)
0 
0

mk gandhi

Učenci(147)
64 
489
Šolski uslužbenci(1)
110 
836

Milano

Učenci(162)
64 
466
Šolski uslužbenci(4)
82 
461

Italy

Učenci(999)
81 
562
Šolski uslužbenci(67)
122 
417

Vse šole

Učenci(35114)
81 
197
Šolski uslužbenci(1301)
106 
515