Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Vestfold og Telemark»Folkestad skule»4.klasse»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau4.klasseFolkestad skuleVestfold og TelemarkNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)11011078.993.782.9
Nifer adroddwyr 11102167136444
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)40409.819.56.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)4.44.478.93053.920087.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)16721672294694209

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

4.klasse

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
110 
1672

Folkestad skule

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
110 
1672

Vestfold og Telemark

Disgyblion(93)
72 
252
Staff yr ysgol(9)
122 
729

Norway

Disgyblion(1579)
91 
601
Staff yr ysgol(92)
108 
2293

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35140)
81 
198
Staff yr ysgol(1304)
106 
514