Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Nordland»Salhus skole»salhus skole 9.trinn»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadausalhus skole 9.trinnSalhus skoleNordlandNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)86.386.376.891.782.6
Nifer adroddwyr 1010114164436415
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)226.419.56.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1.71.756.22944.119977.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)6464187681208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

salhus skole 9.trinn

Disgyblion(9)
84 
65
Staff yr ysgol(1)
133 
51

Salhus skole

Disgyblion(9)
84 
65
Staff yr ysgol(1)
133 
51

Nordland

Disgyblion(107)
76 
190
Staff yr ysgol(7)
88 
151

Norway

Disgyblion(1554)
89 
585
Staff yr ysgol(90)
108 
2334

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35114)
81 
197
Staff yr ysgol(1301)
106 
515