Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Greece»North Aegean»GEL Kremastis»G1»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauG1GEL KremastisNorth AegeanGreeceYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)43434392.382.6
Nifer adroddwyr 11149836417
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)6665.46.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.30.30.3249.719977.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)989898191208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

G1

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
43 
98

GEL Kremastis

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
43 
98

North Aegean

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
43 
98

Greece

Disgyblion(440)
87 
167
Staff yr ysgol(58)
120 
370

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35115)
81 
197
Staff yr ysgol(1302)
106 
514