Co2nnect.org - CO2 on the way to school

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau7trinnHarstad skole 1 - 7 skoleTroms og Finnmark - Romsa ja FinnmárkuNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)13313358.293.382.9
Nifer adroddwyr 1114170636520
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)2.52.561.619.36.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)0.30.350.23075.320227.9
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)1261261364685210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

7trinn

Disgyblion(1)
133 
126
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Harstad skole 1 - 7 skole

Disgyblion(1)
133 
126
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku

Disgyblion(13)
54 
1283
Staff yr ysgol(1)
133 
2416

Norway

Disgyblion(1612)
91 
594
Staff yr ysgol(94)
107 
2251

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35213)
81 
199
Staff yr ysgol(1307)
106 
513