Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Viken»Vollen Montessoriskole»4-6»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatov4-6Vollen MontessoriskoleVikenNorwayVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)434392.993.782.9
Št. poročevalcev 11332167136459
Najkrajša pot do šole (km)50508.619.56.7
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)2.22.2265.53053.920141.7
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)817817304694210

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2 g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

4-6

Učenci(0)
0 
0
Šolski uslužbenci(1)
43 
817

Vollen Montessoriskole

Učenci(0)
0 
0
Šolski uslužbenci(1)
43 
817

Viken

Učenci(310)
88 
259
Šolski uslužbenci(22)
119 
931

Norway

Učenci(1579)
91 
601
Šolski uslužbenci(92)
108 
2293

Vse šole

Učenci(35154)
81 
199
Šolski uslužbenci(1305)
106 
514