Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Norway»Viken»Vollen Montessoriskole»4-6»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultat4-6Vollen MontessoriskoleVikenNorwayAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)434392.993.782.9
Antal reportrar11332167136459
Medellängd skolväg (km)50508.619.56.7
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)2.22.2265.53053.920141.7
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)817817304694210

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

4-6

Elever(0)
0 
0
School staff(1)
43 
817

Vollen Montessoriskole

Elever(0)
0 
0
School staff(1)
43 
817

Viken

Elever(310)
88 
259
School staff(22)
119 
931

Norway

Elever(1579)
91 
601
School staff(92)
108 
2293

Alla skolor

Elever(35154)
81 
199
School staff(1305)
106 
514