Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Viken»Østerås skole»8C»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadau8CØsterås skoleVikenNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)252.2252.292.993.782.9
Nifer adroddwyr 1717332167136459
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)24.924.98.619.56.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)106.8106.8265.53053.920141.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)23872387304694210

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

8C

Disgyblion(17)
252 
2387
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Østerås skole

Disgyblion(17)
252 
2387
Staff yr ysgol(0)
0 
0

Viken

Disgyblion(310)
88 
259
Staff yr ysgol(22)
119 
931

Norway

Disgyblion(1579)
91 
601
Staff yr ysgol(92)
108 
2293

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35154)
81 
199
Staff yr ysgol(1305)
106 
514