Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Norge»Viken»Østerås skole»8C»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultater8CØsterås skoleVikenNorgeAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)252.2252.292.993.782.9
Antall rapportører1717332167136459
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)24.924.98.619.56.7
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)106.8106.8265.53053.920141.7
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)23872387304694210

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

8C

Elever(17)
252 
2387
Skolepersonell(0)
0 
0

Østerås skole

Elever(17)
252 
2387
Skolepersonell(0)
0 
0

Viken

Elever(310)
88 
259
Skolepersonell(22)
119 
931

Norge

Elever(1579)
91 
601
Skolepersonell(92)
108 
2293

Alle skoler

Elever(35154)
81 
199
Skolepersonell(1305)
106 
514